Enaspol, a.s.


41501  Rtyně nad Bílinou, Česká republika

Popis činnosti

Český výrobce tenzidů, stavební chemie, textilních a průmyslných pomocných přípravků. Základ výroby tvoří anionaktivní, neionogenní a amfoterní tenzidy sloužící k výrobě mycích, pracích, čisticích a kosmetických přípravků. Pro účely stavebnictví se jedná o superplastifikátory betonu, pěnidla a provzdušňovače do sádrokartonů a betonu, odbedňovací přípravky, urychlovače tuhnutí aj. Dalšími produkty jsou dispergátory barviv, emulgátory latexu, aditiva do protipožárních pěn, dezinfekční prostředky.

Branže/Obor

Služby: není

Zboží: Výrobce stavební chemie

Oblast činnosti

Česká republika / Ústecký kraj


Počet zobrazení stránky: 489